TEMPERATURA

Controladores e Indicadores, Sensores TC, Termopares, Termómetros de Vidrio, Muflas, Hornos, Baños María, Auto Claves, Cavas.